Grupper

hænder, fællesskab

Er gruppeforløb noget for dig?

Vi tilbyder gruppeforløb til dig, der kan nikke genkendende til et eller flere af disse spørgsmål:

 • Har du mod på at få talt om det, der er svært?
 • Har du lyst til at mødes med ligestillede?
 • Har du brug for at komme videre i dit liv?
 • Har du mod på at bidrage med egne erfaringer?
 • Er du god til at lytte?

Kan du nikke genkendende til ovenstående, så kunne selvhjælpsgrupper måske være noget for dig. I selvhjælpsgruppen møder du ligestillede, hvor I mødes om en udfordring I har til fælles. Du fortæller kun så meget, du selv har lyst til og der er tavshedspligt. Det, man fortæller, forbliver derfor i gruppen.

Man skal se gruppeforløb som en fantastisk mulighed for at mødes i et trygt fællesskab, hvor der er plads til at dele svære tanker og følelser, og hvor man bliver set og hørt af andre, der kender til det. Man er et medmenneske, der går aktivt ind i en proces sammen med andre. Man taler, men man lytter også til de andre i gruppen og oplever, at der er brug for én, at de erfaringer, man har gjort sig, har værdi. Gennem samtale og fælles oplevelser bliver det muligt at komme videre, det formindsker følelsen af isolation med ens problem, det øger handlekraft og skaber mod til og tro på, at ens situation kan ændre sig positivt.

gruppe, sol, fællesskab

Sådan sammensættes selvhjælpsgrupperne

Inden man starter i en gruppe, kommer man til en afklarende samtale, som vi kalder en forsamtale. Forsamtalen skal blandt andet sikre, at du er klar til at indgå i en gruppe og at du kommer i den rigtige gruppe. Du vil blive skrevet op til gruppen og komme på venteliste indtil der er deltagere nok.

Grupperne består typisk af ca. 4-8 personer og sammensættes efter alder og emne. Der findes 1-2 dygtige gruppeledere, der (alt efter gruppens type) igangsætter gruppen eller leder den over længere tid. Der er altid tavshedspligt i grupperne.

Vil du starte i en gruppe?

Kontakt daglig leder Majbritt Bargsteen

Tlf: 29451744
Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Gruppeforløb hos Selvhjælp Randers

Hos Selvhjælp Randers har vi mange forskellige tilbud til voksne inden for selvhjælpsgrupper. Vi er altid åbne over for nye emner og prøver gerne at finde andre i samme situation som dig, der har lyst til at være med i gruppen. Vi har løbende en række grupper kørende og andre under opsejling. Vi opstarter en ny gruppe, når der er deltagere nok. I det nedenstående kan du se vores aktuelle grupper samt de grupper, hvor muligheden for oprettelse foreligger.

 • ADHD

  I en ADHD-gruppe vil du møde andre, der oplever udfordringer og glæder ved deres ADHD. Her er der plads til at vende de udfordringer og temaer, der fylder, når opmærksomheds-forstyrrelser er en del af hverdagen. 

  Gruppen mødes ca. 2 timer hver uge eller hver 14. dag, Den understøttes af 1-2 frivillige, der vil sørge for, at alle bliver taget godt imod samt hjælpe med strukturen i forløbet. Alle der deltager har tavshedspligt.

   

  Det er gratis at deltage i gruppen, når du har årsmedlemskab hos Selvhjælp Randers. Det koster 130 kr./år

 • ADHD gågruppe selvhjælp

  ADHD gågruppe

  Opstart når der er deltagere nok 

 • Angst

  Lider du af angst eller bekymringstanker? Har du et ønske om, at lære at tage dig af de tanker og følelser, som følger med og har du samtidig et ønske om at dele dem med andre, der kender til det? Så kan en gruppe om angst og bekymringstanker være noget for dig.

   

  Du skal se gruppen som en mulighed for at komme i et trygt fællesskab, hvor du møde andre ligesindede og hvor du har mulighed for at få sat ord på nogle af de udfordringer, du oplever.

  Gruppen mødes ca. 2 timer hver uge eller hver 14. dag, Den understøttes af 1-2 frivillige, der vil sørge for, at alle bliver taget godt imod og som hjælper med strukturen i forløbet. Alle der deltager har tavshedspligt.

  Det er gratis at deltage i gruppen, når du har årsmedlemskab hos Selvhjælp Randers. Det koster 130 kr./år

 • Autisme

  Har du en autistisk diagnose og er du interesseret i at møde andre med autisme? Så er dette netværk måske noget for dig.

  Netværket mødes cirka to time hver 14. dag. Netværket understøttes af 1-2 frivillige, og bygger på gensidig respekt og ligeværd. Alle har tavshedspligt.

  Det er gratis at deltage i gruppen, når du har årsmedlemskab hos Selvhjælp Randers. Det koster 130 kr./år

 • Englebørn – at have mistet et barn

  Hos Selvhjælp Randers tilbyder vi gruppeforløb for jer, der har mistet et spædbarn under graviditeten, under fødslen eller som spæd. Når man har mistet et spædbarn, har man ikke et problem, men et vilkår, man pludselig er konfronteret med. Det, at I har mistet jeres barn, kan ikke forandres, og hvor I normalt kan finde løsninger på problemer, skal I nu leve med det vilkår, at I har mistet et barn. At miste et spædbarn ændrer grundlæggende ved de forestillinger og forventninger vi har om og til fremtiden, og mange oplever et tab af tillid til verden, en følelse af meningsløshed og en stor sårbarhed. 

  I gruppen vil du møde andre, der står i samme situation og som kender til nogle af de samme tanker og følelser du går med.  

  Deltagerne i gruppen er selv med til at bestemme hvilke emner der tages op

  Det kan være emner som:

  • Hvordan er det at miste
  • Hvordan lever man med sorgen
  • Hvordan finder man glæde og overskud igen
  • Sorg, parforhold og relationer
  • Dagligdagen og sorg
  • Når I venter jer igen

  Gruppeforløbet har 10 mødegange og der vil være to gruppeledere tilknyttet gruppen.

  Det er gratis at deltage i gruppen, når du har årsmedlemskab hos Selvhjælp Randers. Det koster 130 kr./år

 • Forældre til børn med diagnose


  Er du forældre til et barn med en diagnose ?
  Oplever du at dit barn har specielle behov?
  Har du lyst til at dele tanker, viden og erfaringer med andre forældre i samme situation?

  Hos Selvhjælp Randers danner vi netværksgrupper for forældre til børn med diagnoser. Alt efter efterspørgslen skaber vi grupper efter diagnose eller på tværs af diagnoser, men med lignende udfordringer. Generelt vil gruppen give mulighed for, at du møde andre, der har kendskab til de samme oplevelser og som står overfor de samme udfordringer. Der vil derfor være en grundlæggende forståelse for din situation.

  På møderne udveksler I viden og erfaringer og snakker om emner som for eksempel:

  • Barnets relationer til kammerater, søskende, skole, voksne mv.
  • Omgivelsernes reaktioner.
  • Familiens muligheder og begrænsninger.
  • Hvordan får man et godt familieliv. 


  Gruppen bygger på ligeværdighed, tavshedspligt, og gensidig respekt.

  Gruppen mødes ca. 2 timer hver uge eller hver 14. dag. Den understøttes af 1-2 frivillige, der vil sørge for, at alle bliver taget godt imod og som vil hjælpe med at fastlægge strukturen i forløbet. 

  Det er gratis at deltage i gruppen, når du har årsmedlemskab hos Selvhjælp Randers. Det koster 130 kr./år

   

 • Jalousi

 • Kom videre mand

  Mangler du sparring omkring din skilsmisse? Har du stress eller er du blevet arbejdsløs? Eller mangler du blot et netværk? Så er vores mandegruppe måske noget for dig.

  "Kom videre mand" er et pilotprojekt udviklet af FriSe og Socialt Udviklingscenter SUS, der har udviklet en selvhjælpsmetode, der virker for mænd, der oplever en livskrise eller som blot føler de 'sidder fast i livet'.

  TABUBELAGT FOR MÆND AT SNAKKE OM PROBLEMER
  For mange mænd kan det være tabubelagt at have udfordringer og problemer i hverdagen, og ifølge Mogens Skov, der er frivillig gruppeleder hos Selvhjælp Randers og ansat inden for psykiatrien, har mænd "ry for ikke at være så gode til at tage vare på os selv i kriser. Vi er meget forskellige fra kvinder, da vi agerer anderledes i f.eks. en skilsmisse. Vi bliver indesluttede og isolerer os, hvorimod kvinder danner netværk og bliver mere sociale end os."

  Derfor tilbyder Selvhjælp Randers "Kom Videre Mand", der er et gratis tilbud. Gruppen er for mænd, der ønsker sparring omkring skilsmisse, stress og arbejdsløshed, eller blot ønsker at udvide sit netværk. Gruppen mødes en gang om ugen i 8 uger og har max. 8 deltagere. Hver aften byder på et nyt tema, og sammen deler deltagerne erfaringer og hjælper hinanden med at finde deres styrker.

  Læs mere om Kom videre mand

  Det er gratis at deltage i gruppen, når du har årsmedlemskab hos Selvhjælp Randers. Det koster 130 kr./år

 • Naturlig Selvhjælp

  Naturlig Selvhjælp er selvhjælpsgrupper i og med naturen. 

 • Narcissisme

  Denne gruppe er et fællesskab for voksne, der er eller har været i et forhold til en med narcissistiske
  personlighedsforstyrrelse og/eller, som udøver psykisk vold.

  Har du oplevet:

  • problemer med at sætte grænser og holde fast i din mening
  • at blive kaldt nedsættende ting, ignoreret eller skældt ud i overdreven grad
  • at føle dig handlingslammet, selvom du godt ved, noget er galt
  • at tie stille omkring problemerne overfor andre, fordi du er bange for, de ikke forstår eller tror dig
  • at bortforklare den andens opførsel overfor andre og dig selv
  • at føle frygt, skam, mavepine, hjertebanken, spise- og søvnproblemer

  Det kan være meget nedbrydende at leve i et forhold med en narcissist og/eller psykisk vold. Derfor tilbyder vi  et gruppeforløb, hvor man kan mødes med andre i samme situation og få sat ord på oplevelser og følelser under trygge rammer.  I gruppen vil I hjælpes ad med at tackle udfordringer og I vil kunne støtte hinanden i at komme videre. Gruppen ledes og støttes af en frivillig gruppeleder, der sætter samtalen i gang og sørger for, at alle føler sig mødt, forstået og tryg i gruppesituationen.

  Det er gratis at deltage i gruppen, når du har årsmedlemskab hos Selvhjælp Randers. Det koster 130 kr./år

   

 • PTSD

  Posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) er en relativt langvarig og af og til vedvarende tilstand. PTSD kan opstå efter alvorlige katastrofeagtige psykiske belastninger. Dette kan være ulykker, krig, katastrofer og overgreb. 

  I en PTSD-gruppe vil du møde andre, der oplever og lider under nogle af de samme senfølger. Du vil kunne tale frit om dine oplevelser og møde forståelse fra de andre deltagere.  

  Hvis du lider af PTSD kan du f.eks. opleve

  • at du genoplever episoden (får flashbacks) i vågen tilstand og/eller som mareridt
  • at du forsøger at undgå situationer, steder og mennesker, der minder dig om oplevelsen
  • at du har øget vagtsomhed og bliver nemt irritabel 
  • at du er stresset, har svært ved at sove, huske og koncentrere dig

  I gruppen vil I hjælpes ad med at tackle udfordringer og I vil kunne støtte hinanden i at komme videre. Gruppen ledes og støttes af en frivillig gruppeleder, der sætter samtalen i gang og sørger for, at alle føler sig mødt, forstået og tryg i gruppesituationen.

  Det er gratis at deltage i gruppen, når du har årsmedlemskab hos Selvhjælp Randers. Det koster 130 kr./år

 • Pårørende til terminalt/alvorligt syge

 • Sammenbragte familier

 • Sorggruppe

  I denne gruppe vil du møde andre, der også er i en sorgproces. Det kan være meget forskellige tab så som tab af ægtefælle, samlever, forældre, barn eller en anden nærtstående relation. Fælles for alle er en oplevelse af, at have svært ved at forstå og tackle sorgen og den nye livssituation. En sorggruppe forsøger ikke at fjerne din sorg eller at presse dig til at 'komme videre'. Fællesskabet med andre, som har mistet, vil i stedet kunne hjælpe dig med at bære sorgen og den forandrede hverdag. 

  Sammen med gruppelederen vil I udvælge emner, som I kan tale ud fra. I kan f.eks. diskuterer områder såsom:

  • hvordan genfinder jeg en meningsfuld hverdag?
  • hvilke muligheder har jeg, når sorgen bliver for tung?
  • hvordan kan jeg mindes den afdøde?

  Gruppen mødes ca. 2 timer enten hver uge eller hver 14. dag. Gruppen er understøttet af 1-2 frivillige, og bygger på gensidig respekt og ligeværd. Alle i gruppen har tavshedspligt.

  Det er gratis at deltage i gruppen, når du har årsmedlemskab hos Selvhjælp Randers. Det koster 130 kr./år

 • Stress

  Er du ramt af stress? Har det fået indflydelse på din hverdag? Måske har du mistet livsglæde og mangler overskud. Ønsker du at ændre din situation? Har du lyst til at dele tanker og erfaringer med andre i samme situation? Så kan en stress-gruppe være noget for dig.

  Når man rammes af stress, påvirker det både krop og psyke, og livet kan virke uoverskueligt. Det kan være svært helt at forstå, hvad det er, der sker med én. Symptomerne kan virke overvældende og forskrækkende. Måske oplever du 

  • Du føler dig stresset
  • Du har svært ved at finde ro
  • Du har ingen overskud
  • Du mangler redskaber til, hvad du kan gøre
  • Du har svært ved at mærke dig selv
  • Du har mistet troen på dig selv

   
  I selvhjælpsgruppen vil du møde andre, der er ramt af stress og som derfor står over for nogle af de samme udfordringer. Du vil blive mødt med forståelse for din situation og der, hvor du er i din proces.  
  I gruppen vil I hjælpes ad med at tackle udfordringerne, og I vil kunne støtte hinanden i at komme videre.

  Gruppen mødes ca. 2 timer hver uge eller hver 14. dag. Den ledes af 1-2 frivillige, der vil hjælpe med at finde samtaleemner, skabe strukturen og sørge for, at alle føler sig godt tilpas. 

  Det er gratis at deltage i gruppen, når du har årsmedlemskab hos Selvhjælp Randers. Det koster 130 kr./år

   

 • Udsat for overgreb i barndommen

  Gruppen er et fællesskab og støtte til voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen. Det sværeste er nemlig at gå alene med hemmeligheden - den er lettere at bære, når du deler den med andre.

  Det kan være hårdt, slidsomt og ensomt at være voksen med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Senfølger efter seksuelle overgreb er forskellige psykiske, fysiske og sociale problemer, der viser sig i voksenlivet som følge af overgreb begået i barndommen. Det kan bl.a. være:

  • Skyld- og skamfølelse
  • Mistillid
  • Problemer med at sætte grænser eller mærke andres grænser
  • Kan ikke sige nej og være konsekvent
  • Spiseforstyrrelser
  • Søvnproblemer
  • Selvmordstanker
  • Fornægtelse af kroppen
  • Præstationsangst
  • Sociale vanskeligheder

  At mødes i en selvhjælpsgruppe skaber mulighed for, at deltagerne kan udtrykke sig og arbejde med deres oplevelser indenfor en tryg ramme og herved udvikle eller genoprette tilliden til andre og til sig selv.

  Det er gratis at deltage i gruppen, når du har årsmedlemskab hos Selvhjælp Randers. Det koster 130 kr./år

 • Og mange andre...

  Har du et specifikt problem eller udfordring, som du gerne vil mødes med andre ligesindede om, men som ikke er på listen? Det kan sagtens lade sig gøre alligevel. 

  Vi tager en snak med dig om, hvad det er, du ønsker. Dernæst beskriver vi gruppen og annoncerer for den. Når der kommer deltagere nok opstarter vi den. Du skal dog være forberedt på, at ventetiden kan være lang, jo mere specifikt et område det er. 
  Indtil da, kan det være, at et andet tilbud passer dig. Det hjælper vi dig også med at finde ud af. 

 • gruppe, voksne
 • kvinder, taler, samtale, selvhjælp
 • gruppe, samtale

Kontakt

Selvhjælp Randers
Majbritt Bargsteen, daglig leder
Slotsgade 4, 2. Sal.
8900 Randers C, Danmark
Tlf: 2945 1744
Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.