Skip to main content

Formål

 

Vi arbejder for at give alle muligheden for at højne deres livskvalitet og mestre livet bedre – uanset hvor stort eller lille deres problem er. Derfor er vores mål også altid, at enhver deltager efter endt forløb har fået et nyt og mere positivt perspektiv på deres situation samt redskaberne til at håndtere den selv fremover.

Selvhjælp er troen på, at mennesker har en iboende styrke og selv kan bearbejde deres problemer - med støtte fra andre i samme situation. Det er ikke professionel behandling, og man er ikke klient eller passiv modtager af hjælp. I stedet er selvhjælp en mulighed for at sætte ord på sine tanker og dele sine erfaringer, problemer, sorger og glæder med ligestillede.

Vi er en selvstændig non-profit forening, der er uafhængig af politiske, økonomiske og religiøse interesser.

sammen, fællesskab, sammenhold, hjælp
glade piger, gruppe, voksne, unge, børn

Målgruppe

Mennesker i alle aldre kan havne i en krise i deres liv. Derfor er målgruppen for Selvhjælp Randers netop mennesker i alle aldre, og vi forsøger så vidt muligt at imødekomme alle tematikker.

Vi opdeler vores selvhjælpsgrupper efter børn, unge og voksne, og man kommer derfor kun i gruppe med personer omkring sin egen alder. Endvidere sammensættes grupperne efter emne, så man på den måde møder ligestillede med et fælles problem. På den måde kan deltagerne bedst muligt hjælpe hinanden.

Tilbud til børn, unge og voksne

Er du interesseret i et forløb hos Selvhjælp Randers eller er du blot blevet nysgerrig og gerne vil vide mere?

Så kan du trykke dig videre herunder og læse om de forskellige tilbud til voksne samt børn og unge. 

mand, mænd, succes, krise