Skip to main content

Medlem

Hænder

Medlem

Selvhjælp Randers er en medlemsbaseret forening. Ved at blive medlem af Selvhjælp Randers tilkendegiver du at du støtter op om os og de aktiviteter vi har. Det er utroligt vigtigt for os, fordi vi har brug for at kunne dokumentere at vi har opbakning lokalt og at vi er lokalt forankrede, når vi søger puljer fra stat, kommune og andre relevante fonde og foreninger.

 Vi har to forskellige medlemskaber:

Privat medlemsskab

 Et privat medlemskab koster 150 kr. om året. Som privat medlem har man stemmeret ved Selvhjælp Randers’ generalforsamlinger, og man får nyhedsbrev, og fordele i forhold til oplæg, kurser mm. Ved Selvhjælp Randers. I det år man er medlem har man mulighed for at være med i det forløb der er relevante – det kan være gruppeforløb, samtaleforløb, parsamtaler eller familiesamtaler. 

Erhvervsmedlemskab

Et erhvervsmedlemskab koster 1000 kr. om året. De virksomheder, der støtter os med et erhvervsmedlemskab vil figurere på Selvhjælp Randers’ hjemmeside. Til vores generalforsamlinger tæller et erhvervsmedlemskab som én stemme i forbindelse med afstemninger.

Som både privat og erhvervsmedlem modtager man vores nyhedsbrev løbene, så man kan holde sig orienteret om foreningens aktiviteter. Man bliver desuden inviteret til vores åbne arrangementer.

Du kan tilmelde dig som medlem via formularen forneden.

Vælg venligst
Indtast navn
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input