facebook youtube instagram linkedin mail

SELVHJÆLPSGRUPPER

  • Har du brug for at få talt om det, der er svært?
  • Har du brug for at mødes med ligestillede?
  • Har du mod på at komme videre i dit liv?
  • Har du mod på at bidrage med egne erfaringer?
  • Er du god til at lytte?

Kan du nikke genkendende til ovenstående spørgsmål, kunne selvhjælpsgrupper måske være noget for dig. I selvhjælpsgruppen møder du ligestillede med et fælles problem. Du fortæller kun så meget, du selv har lyst til, og der er tavshedspligt. Det, man fortæller, forbliver derfor i gruppen.

SÅDAN SAMMENSÆTTES SELVHJÆLPSGRUPPERNE

  • Grupperne består typisk af ca. 4-8 personer 
  • Grupperne sammensættes efter alder, eksempelvis børn, unge, voksne
  • Grupperne sammensættes efter emne (sorg, krise, skilsmisse, sygdomsforløb) eller en fælles aktivitet (sport, madlavning etc.)

STYRKEN VED SELVHJÆLPSGRUPPER
Styrken ved at mødes i selvhjælpsgrupper er, at personerne i gruppen har en fælles forståelse og viden om det, man mødes om. Inden man starter i en selvhjælpsgruppe, kommer man til en afklarende samtale, som blandt andet skal sikre, at man er klar og kommer i den rigtige gruppe. Der vil altid være tilknyttet en igangsætter til gruppen, der sætter gruppen i gang. Igangsætterne trækker sig, når gruppen er i stand til at køre selv. Gruppen mødes som udgangspunkt én gang hver 14. dag, af og til oftere eller sjældnere, og det er gruppen selv, der beslutter indholdet af møderne, og hvor lang tid gruppen skal eksistere. Gruppen beslutter også selv, om man vil åbne op for nye deltagere. 

I selvhjælp er der ikke tale om behandling. Har man et misbrug eller en psykisk sygdom, der kræver behandling, henviser vi derfor til andre relevante tilbud. 

Børne-/ungegrupperne (7-18 år) er dog ikke selvhjælpsgrupper, da der altid vil være 1-2 igangsættere tilknyttet gruppen. Igangsætterne har her ansvaret for indhold, struktur og rammer. Børn og unge har ligeledes brug for at tale om det, der er svært samt at blive set, hørt og lyttet til.

Selvhjælpsgrupper er en velkendt metode i Danmark, hvor mennesker mødes og deler erfaringer om fælles emner eller svære livssituationer - fx skilsmisse, misbrug, sygdom eller sorg. Selvhjælpsgrupper skaber rammer for, at mennesker i et frit, trygt og ligeværdigt fællesskab kan komme videre på egen hånd og selv skabe positive forandringer sammen med andre - uden indblanding af det professionelle behandlersystem.

En række danske og internationale undersøgelser viser, at deltagelse i selvhjælpsgrupper virker. Det formindsker følelsen af isolation med ens problem, øger handlekraft og skaber mod til og tro på, at ens situation kan ændre sig positivt.

SÅDAN FUNGERER SELVHJÆLPSGRUPPER
Selvhjælpsgrupperne består typisk af 4-8 deltagere og sammensættes efter alder og emne. Desuden findes der grupper, hvor mødernes omdrejningspunkt er fælles aktiviteter som sport eller madlavning. Inden man starter i en selvhjælpsgruppe, kommer man til en afklarende samtale, som blandt andet skal sikre, at man er klar og kommer i den rigtige gruppe. På de første møder deltager 1-2 frivillige igangsættere, der er kvalificerede til at sætte grupper i gang, men kun så længe gruppen har behov for det - ansvaret og ejerskabet for gruppens udvikling ligger hos deltagerne. Det er derfor igangsætterens rolle at hjælpe gruppen i gang ved at informere om selvhjælpens værdier og rammer, at hjælpe gruppen med at skabe egne regler og indhold og sørge for at fordele taletid ligeligt - og derefter at gøre sig selv “overflødig”. I enkelte tilfælde - alt afhængig af gruppens indhold og sammensætning - kan den frivillige igangsætter forblive i gruppen.

Hos Selvhjælp Randers kan alle henvende sig med ønsket om at komme i en gruppe – uanset hvilket emne eller hvilken problemstilling, man ønsker at dele erfaringer om. Alle forløb er gratis og er sammensat efter deltagerens ønsker og behov - og de er selvfølgelig anonyme.

Hvis du ønsker at vide mere eller at deltage i en gruppe, så er du meget velkommen til at kontakte:
Leder af Selvhjælp Randers, Majbritt Bargsteen,
Tlf. 29 45 17 44 / Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

tim mossholder 563296 unsplash

Udskriv Email