facebook youtube instagram linkedin mail

OM OS

Selvhjælp Randers startede i april 2012 som et toårigt projekt med støtte fra Socialministeriets pulje til frivilligt socialt arbejde (PUF) og fra Randers Kommunes § 18 midler. Projektet blev iværksat af Frivilligværket i Randers, der er en forening, hvis formål er at udvikle, støtte, rådgive og synliggøre det frivillige sociale arbejde i Randers kommune.

D. 1. maj 2017 blev Selvhjælp Randers en selvstændig forening med egen bestyrelse. Selvhjælp Randers’ formål er at yde medmenneskelig støtte til borgere, der står i en vanskelig livssituation. Støtten ydes i form af selvhjælpsgrupper, trivselsgrupper, netværksgrupper og individuelle samtaler, parsamtale og familiesamtale med borgerne. Det er vederlagsfrit at deltage, og der bliver ikke ført journal på brugerne.

KVALITET I DET FRIVILLIGE ARBEJDE
For at sikre kvaliteten af det udførte arbejde er Selvhjælp Randers medlem af landsorganisationen Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (FriSe) og baserer dermed sit arbejde på FriSes kvalitetsgrundlag for Selvhjælpsgrupper. På denne baggrund bliver vores frivillige igangsættere og gruppeledere nøje udvalgt, da der er brug for frivillige med særlige menneskelige kvalifikationer. For at kunne arbejde som frivillig skal man derfor gennemgå et introduktions- og oplæringsforløb, så man bliver klædt på til den opgave, man skal løse. Desuden modtager de frivillige løbende supervision for at opretholde den høje standard.

Til at varetage koordineringen af selvhjælpsgrupperne og de frivilige er der ansat en daglig leder i Selvhjælp Randers. Derudover er tilbuddene båret af frivillige, hvis primære opgave er at være igangsættere og gruppeledere samt føre individuelle samtaler med borgere. 

Fra opstarten i 2012 til nu er Selvhjælp Randers nået op på 55 frivillige og ca. 400-450 deltagere årligt, og den 16. juni 2017 kunne Selvhjælp Randers fejre 5 års jubilæum.

 

Facebook Collage 01 130219

Udskriv Email