facebook youtube instagram linkedin mail

SELVHJÆLP VIRKER

Vi ved, at selvhjælp virker; det ser og hører vi fra de gruppedeltagere, vi møder i vores daglige arbejde, men du behøver ikke tage vores ord og erfaringer for gode varer: Selvhjælpsgrupper er en internationalt anerkendt metode, og en række forskere har undersøgt og dokumenteret virkningen af selvhjælpsgrupper inden for forskellige områder. Blandt andet kan det nævnes, at rigtig mange har oplevet, at de i høj grad har opnået følgende fire effekter efter deres deltagelse i selvhjælpsgrupper (Christensen 2008):

 • Jeg føler mig gladere, end inden jeg startede i gruppen
 • Jeg er blevet bedre til at acceptere min situation
 • Jeg er blevet bedre til at fortælle andre, hvordan jeg har det
 • Jeg har fået større indsigt i den situation, jeg er i

UNDERSØGELSER KONKLUDERER:
”(…) at selvhjælpsgruppen som metode har den effekt, at deltagerne oplever, at de kan spejle sig i hinanden, at de modtager og giver støtte og omsorg, at de bliver rigtigt forstået, og at de finder ud af, at de ikke er alene med deres problem, hvilket kan øge følelsen af at være ”normal” (Christensen 2008).

"Selvhjælpsgrupper tilbyder en hjælp, som det etablerede system ikke kan give. Ifølge forskningsleder Lis Adamsen ved Universitetshospitalernes Center for Sygepleje- og omsorgsforskning ligger styrken i selvhjælpsgrupper i, at deltagerne er ligeværdige, og at de kan føle sig normale til trods for, at de har et problem. I selvhjælpsgrupper er omverdenens fordomme lukket ude” (Mandag Morgen 2001).

"At komme i grupperne opleves ’ligesom at komme hjem’. Her gør mødet med ligestillede, at deltagerne oplever accept og forståelse, her kan de være sig selv og tør smide facaden, de følger med i hinandens liv, og der opstår et særligt fællesskab. Deltagelse i disse særligt styrede selvhjælpsgrupper [for seksuelt misbrugte] muliggør, at man kan øve sig i og lære at indgå i relationer med andre. Etablering af nære sociale relationer rækker ud over gruppedeltagelsen – ud i hverdagslivet, hvor nye relationer etableres eller eksisterende forbedres” (Barlach & Pedersen 2006).

”Deltagerne fortæller om, hvordan de i selvhjælpsgruppen møder en særlig genkendelse og forståelse, som gør, at de ikke føler sig så alene, at de føler sig ´unormale´, mere accepterede og som muliggør erfaringsudveksling med andre ligestillede. Erfaringer fra deltagerne i disse typer grupper er, at grupperne er vældigt hjælpsomme i forhold til personlig udvikling og udvikling af sociale kompetencer. Dette har betydning for sociale relationer i og udenfor gruppen, i forhold til arbejdsplads, uddannelse, familie og andre personlige netværk” (Barlach & Pedersen 2006).

LITTERATUR OM EFFEKTEN AF SELVHJÆLPSGRUPPER

 • Aglen, B. et al. (2011): Self-help and self-help groups for people with long-lasting health problems or mental health difficulties in a Nordic context: A review I: Scandinavian Journal of Public Health 39(813)
 • Barlah, L. & Pedersen, F. H. (2006): Ligesom at komme hjem…Selvhjælpsgrupper for seksuelt misbrugte. VFC Socialt Udsatte
 • Christensen, S. (2008): Selvhjælpsgrupper i Danmark – dokumentation af deltagernes udbytte. og Selvhjælp Danmark. Aalborg
 • Mandag Morgen (2001): Civilsamfundets muligheder del 2I: Hede, A., Langergaard, J., Bjerg, N. & Clausen, T. Velfærdsbevægelsen – et debatoplæg om den nye civile velfærd. København
 • Pistrang, Barker & Humphreys (2008): Mutual Help Groups for Mental Health Problems – A Review of Effectiveness Studies, Am J Community Psychology

MERE LITTERATUR OM SELVHJÆLP

 • Antonovsky, A. (2000): Helbredets mysterium. Hans Reitzels Forlag
 • Björklund, L. (2007): Mod til at gøre ingenting – mødet midt i det håbløse. Unitas Forlag
 • Diemer, A. (2003): Selvhjælpsgrupper i Danmark. OS Forlag
 • Falk, B. (2002): At være – der, hvor du er – om samtale med kriseramte. Nyt Nordisk Forlag. Arnold Busck
 • Habermann, U. m.fl. (1989): Opfordring til selvhjælp. Socialpolitisk Forlag
 • Jensen, T. K. & Johnsen, T. J. (2000): Sundhedsfremme i teori og praksis
 • Petersen, L. B. (1988): Kan vi støtte hinanden? – en bog om selvhjælpsgrupper. Kroghs Forlag A/S

Udskriv Email