facebook youtube instagram linkedin mail

HVAD ER SELVHJÆLP?

Problemer og kriser er en del af livet. Vi kan alle komme ud for svære perioder og problemer, som det vil være godt at tale med andre om. Et menneske kan have brug for støtte og hjælp, hvis det har oplevet en pludselig ulykke eller tab - dødsfald, skilsmisse, alvorlig sygdom, tab af arbejde eller andet, som det er svært at klare alene.

Selvhjælp er troen på, at mennesker har en iboende styrke og selv kan bearbejde deres problemer - med støtte fra andre i samme situation. Det er ikke professionel behandling, og man er ikke klient eller passiv modtager af hjælp, men det giver mulighed for at sætte ord på sine tanker og dele sine erfaringer, problemer, sorger og glæder med ligestillede til gensidig hjælp.

Man er et medmenneske, der går aktivt ind i en proces sammen med andre. Man taler, men man lytter også til de andre i gruppen. Man oplever, at der er brug for én, at de erfaringer, man har gjort sig, har værdi. Gennem samtale og fælles oplevelser bliver det muligt at komme videre, det formindsker følelsen af isolation med ens problem, det øger handlekraft og skaber mod til og tro på, at ens situation kan ændre sig positivt.
 
SELVHJÆLPSGRUPPER BASERES PÅ FÆLLES ANSVAR
I en selvhjælpsgruppe får du et trygt og ligeværdigt fællesskab, hvor man udover at fortælle sin egen historie får mulighed for at lytte til og lære af andre, der tumler med de samme problematikker som en selv. Det er gruppens opgave at sørge for tillid og gensidig respekt og at alle i gruppen er lige og på tavshedspligt.

Selvhjælpsgrupperne består typisk af 4-8 deltagere og sammensættes efter alder og emne. Desuden findes der grupper, hvor mødernes omdrejningspunkt er fælles aktiviteter som sport eller madlavning.

På de første møder deltager 1-2 frivillige igangsættere, som er kvalificerede til at sætte grupper i gang, men kun så længe gruppen har behov for det - ansvaret og ejerskabet for gruppens udvikling ligger hos deltagerne. Det er derfor igangsætterens rolle at hjælpe gruppen i gang ved at informere om selvhjælpens værdier og rammer, at hjælpe gruppen med at skabe egne regler og indhold og sørge for at fordele taletid ligeligt - og derefter at gøre sig selv “overflødig”. I enkelte tilfælde alt afhængig af gruppens indhold og sammensætning kan den frivillige igangsætter forblive i gruppen.
 
Er du interesseret i at deltage i en gruppe eller blot blevet nysgerrig og gerne vil høre mere, er du altid
velkommen til at kontakte daglig leder, Majbritt Bargsteen, på 29 45 17 44 eller Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Udskriv Email