Skip to main content

Online forløb

Man kan have forskellige grunde til, at man ikke ønsker eller ikke har mulighed for at møde fysisk op. Efter vi alle har måttet leve under corona og nedlukningen, har det slet ikke været muligt. Men der kan også være andre grunde. Det kan være, man har fysiske eller psykiske udfordringer, der gør det svært eller umuligt at møde fysisk op. Det kan også være man simpelthen ikke har tiden til at tage hjemmefra pga. f.eks. børn.  

Derfor tilbyder Selvhjælp Randers online og telefoniske forløb. Online forløb foregår over Microsoft Teams, der er GDPR godkendt og nemt at anvende. Vi skal nok hjælpe dig igang, hvis du er usikker i teknikken. 

Inden man starter i et forløb, kommer man til en afklarende samtale, som vi kalder en forsamtale. Samtalen skal blandt andet sikre, at du kommer i det forløb, der passer bedst til dig som person og til de udfordringer, du har. 

online, talk
Tryg Fonden, donation

Muligheder uden fysisk fremmøde

 • Telefonisk samtaleforløb

  Telefoniske samtaler er en-til-en samtaler med en frivillig, hvis opgave er at være nærværende, lyttende og ikke dømmende. Her kan du få vendt bekymringer, svære tanker og følelser eller måske få nye perspektiver på et negativt handlemønster i dit liv.

  Du bliver ringet op af din frivillige samtalepartner og sammen aftaler I rammerne for jeres forløb. 

  Hvis det er et barn, der skal have et samtaleforløb, aftales det med den frivillige om en forældre skal være tilstede i hele eller dele af samtalen. 

  Ved det telefoniske samtaleforløb gælder samme krav til tavshedspligt som normalt. Der er også krav om medlemskab som koster 150 kr./år for voksne over 18 år. 

   

 • Online samtaleforløb

  Online samtaleforløb foregår over Microsoft Teams.

  Her kan det både være individuelle, par eller familiesamtaler. Du /I vil få en frivillig samtalepartner, hvis opgave er at være nærværende, lyttende og ikke dømmende. Her kan du/I få vendt bekymringer, svære tanker og følelser eller måske få nye perspektiver på et negativt handlemønster i dit/jeres liv.

  Det kan også være, at du/I har et barn, der har brug for at tale med en om nogle svære ting, tanker og følelser. I stedet for at skulle møde fysisk op, kan vi arrangere det over Teams. 

  Ved det online samtaleforløb gælder samme krav til tavshedspligt som normalt. Der er også krav om medlemskab som koster 150 kr./år for voksne over 18 år. 

 • Online grupper

  Online grupper fungerer over Microsoft Teams. I mødes online 5-8 deltagere og en gruppeleder. Herefter foregår gruppen stort set som de normale grupper. Gruppelederen sørger for at alle får taletid, bliver hørt og set, og generelt, at alle føler sig godt tilpas. Sammen vil I hjælpe, støtte og rådgive hinanden i den fælles problemstilling, som gruppen omhandler. 
  Det eneste anderledes der er, er at gruppen er online. Teams er GDPR-godkendt og tavshedspligten gælder som altid. Hvis der skulle være behov, vil gruppelederen hjælpe dig med det tekniske. 

  Der er krav om medlemskab som koster 150 kr./år for voksne over 18 år. 

 • Facebook grupper

  Selvhjælp Randers administrerer lukkede facebookgrupper, som du kan blive en del af. Grupperne er specificeret efter alder og der er gruppeledere tilstede, som sørger for, at alle føler sig godt tilpas. 

  I grupperne skrives der om f.eks. ensomhed, bekymringer, udfordringer og der gives råd, opmuntring og gode ideer til motion, krea, madlavning, underholdning osv. 

  Facebookgrupperne kan man deltage i uden at have medlemskab hos Selvhjælp Randers. Man skal dog registres via. kontoret før man kan blive medlem. 

telefon, selvhjælp

Ring og få tid til en forsamtale i dag